บทเรียนที่ 6 แทรกไฟล์เสียงและวีดีโอ

บทที่ 6 แทรกไฟล์เสียงและวีดีโอ

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.นักเรียนสามารถแทรกเสียงลงในงานนำเสนอได้ 

  2. นักเรียนสามารถแทรกไฟล์วีดีโอลงในงานนำเสนอได้

          3.นักเรียนสามารถตั้งค่าการเล่นเสียงและการเล่นไฟล์วีดีโอในงานนำเสนอได้ 


การแทรกเสียงประกอบใน PowerPoint 2010

ในการใส่เสียงลงไปในแผ่นสไลด์นั้น เป็นการดึงดูดผู้ฟังให้สนใจงานนำเสนอของเราได้เช่นกัน การแทรกไฟล์เสียงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการแทรกไฟล์ MP3 ลงไปในสไลด์

1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกเลือก เสียง (Audio) > เสียงจากแฟ้ม (Audio From File)3. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เพลง

4. เลือกเพลงที่ต้องการ

5. คลิกปุ่ม แทรก (Insert)          6. จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์ หากต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปลำโพง


การกำหนดระดับเสียงที่ใส่ลงไปในสไลด์ 

เมื่อใส่เสียงเพลงต่าง ๆ ลงในสไลด์แล้ว เราสามารถปรับระดับความดังของเสียงเพลงนั้น

ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  คลิกแท็บ การเล่น (Playback)

2.  คลิกที่รูปลำโพง

3.  คลิก ระดับเสียง (Volume)                   4. เลือกระดับเสียงที่ต้องการ
การแทรกไฟล์วีดีโอ

การแทรกไฟล์วีดีโอ จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำเสนอมากขึ้น ผู้ฟังงานนำเสนอจะมีความเพลิดเพลินและเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอได้ดี


ขั้นตอนการแทรกไฟล์วีดีโอ


1.คลิกแท็บเทรก (Insert) 

2.คลิกปุ่ม    


3.เลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ 


4.กดปุ่มแทรก
5.ได้ไฟล์วีดีโอที่ต้องการ 


6.ทดลองเล่นวีดีโอ


7.ปรับระดับเสียงการเล่นวีดีโอการตั้งค่าการเล่นวีดีโอ

หลังจากแทรกไฟล์วีดีโอและมีการทดสอบการเล่นแล้ว นักเรียนสามารถตั้งค่าการเล่นวีดีโอได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 


1.คลิกเลือกวีดีโอในสไลด์ที่ต้องการตั้งค่า


2.คลิกแท็บการเล่น (Playback) เพื่อเลือกการปรับแต่งวีดีโอตามต้องการ Scroll To Top