บทเรียนที่ 8 การฉายงานนำเสนอ
บทที่ 8 การฉายงานนำเสนอ

ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการฉายงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
เพื่อการนำไปใช้เมื่อนักเรียนต้องนำเสนอผลงานจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       1.นักเรียนสามารถกำหนดวิธีการฉายงานนำเสนอได้
       2.นักเรียนสามารถควบคุมการฉายงานนำเสนอได้ 

การฉายงานนำเสนอด้วยคำสั่งบนแถบริบบอน
1.คลิกแท็บนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)
2.คลิก ปุ่งตั้งแต่ต้น (From Beginning) หรือ ปุ่มจากภาพนิ่งปัจจุบัน (From Current Slide) 

การฉายงานนำเสนอด้วยมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง 

1.คลิกสไลด์ที่ต้องการเริ่มฉาย 
2.คลิก ปุ่ม  ที่แถบมุมมองสไลด์ 
การฉายงานนำเสนอด้วยแป้นพิมพ์ 

1.การนำเสนอตั้งแต่สไลด์แผ่นแรก กดปุ่ม F 5 
2.การนำเสนอตั้งแต่สไลด์แผ่นปัจจุบัน กดปุ่ม Shift + F5


การควบคุมการฉายงานนำเสนอด้วยปุ่มคำสั่ง


  = คลิกเพื่อฉายสไลด์ก่อนหน้า
  = คลิกเพื่อเลือกปากกาเขียนบนสไลด์
  = คลิกเพื่อเลือกคำสั่งอื่นเพิ่มเติม
  =คลิกเพื่อฉายสไลด์ถัดไป


การควบคุมด้วยเมาส์

1.คลิกเมาส์ เลื่อนลงเพื่อฉายสไลด์ถัดไป
2.คลิกเมาส์ เลื่อนขึ้นเพื่อฉายสไลด์ก่อนหน้า
3.คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายและปุ่มขวาค้างไว้ 2 วินาที เพื่อกลับไปฉายสไลด์แผ่นแรก


การควบคุมด้วยเมนูลัด

การควบคุมการนำเสนอด้วยเมนูลัด นักเรียนสามารถทำได้โดยการคลิกเมาส์ขวาบนสไลด์ แล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการ ดังรูปการควบคุมด้วยแป้นพิมพ์

คีย์ลัด

หน้าที่

 

 ฉายสไลด์ถัดไป

 

 

 ฉายสไลด์ก่อนหน้า

 ปุ่มหมายเลข + Enter

 ฉายสไลด์ตามหมายเลขที่ปุ่มกด 

Ctrl + H

 ซ่อนพอยน์เตอร์

 B

 ซ่อนสไลด์ที่ฉายอยู่ โดยเปลี่ยนหน้าจอเป็นสีดำ

 

W

 

 

ซ่อนสไลด์ที่ฉายอยู่ โดยเปลี่ยนหน้าจอเป็นสีขาว


Esc


 

จบการฉายงานนำเสนอ 
Scroll To Top