บทเรียนที่ 7 การเปลีี่ยนสไลด์และกำหนดแอนิเมชั่น
บทที่ 7 การการหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ 
และเพิ่มลูกเล่น แอนิเมชั่น

ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มลูกเล่นให้กับงานนำเสนอ พร้อมทั้งการนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.นักเรียนสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ได้
      2.นักเรีนยสามารถกำหนดแอนิเมชั่นให้กับวัตถุได้
      3.นักเรียนสามารถฉายงานนำเสนอได้ 

การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์

แบบที่ 1 การกำหนดการแสดงสไลด์ทีละใบ 
การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ หรือ ทรานซิชั่น (Transition) คือการใส่เอฟเฟ็กซ์ในการแสดงสไลด์แต่ละใบ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.คลิกสไลด์ที่ต้องการกำหนดทรานซิชั่น 
2.คลิกแท็บการเปลี่ยน (Transition)
3.คลิกปุ่ม  ที่กลุ่มคำสั่งการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ (Transition to This Slide) 
4.เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ 


5.สไลด์ที่ใส่เอฟเฟ็กต์แล้ว จะมีสัญลักษณ์  ปรากฏอยู่
แบบที่ 2 การกำหนดการแสดงสไลด์แบบเดียวกันทุกใบ

1.คลิกสไลด์ที่ต้องการกำหนดทรานซิชั่น 
2.คลิกแท็บการเปลี่ยน (Transition)
3.คลิกปุ่ม นำไปใช้กับทั้งหมด (Apply to all)

นักเรียนจะได้รูปแบบการเปลี่ยนสไลด์เหมือนกันทุกใบการยกเลิกการกำหนดการแสดงสไลด์

หากนักเรียนไม่ต้องการการกำหนดการแสดงสไลด์ นักเรียนสามารถยกเลิกได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.คลิกสไลด์ที่ต้องการยกเลิกการใส่ทรานซิชั่น
2.คลิกแท็บการเปลี่ยน (Transition) 
3.คลิกปุ่ม   ที่กลุ่มคำสั่งการเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ (Transition to This Slide)
4.เลือกรูปแบบทรานซิชั่น ไม่มี (None)


การกำหนดแอนิเมชั่น (Animation)

การกำหนดแอนิเมชั่น (Animation) คือการกำหนดเอฟเฟ็กต์การแสดงผลของวัตถุแต่ละชิ้นในสไลด์ โดยการกำหนดแอนิเมชั่นมีวิธีการดังนี้ 

1.คลิกวัตถุที่ต้องการกำหนดแอนิเมชั่น 
2.คลิกแท็บภาพเคลื่อนไหว (Animations)
3.คลิกปุ่ม  ที่กลุ่มคำสั่งภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
4.เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ 


5.วัตถุที่เลือกจะแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ และหมายเลขแสดงลำดับแอนิเมชั่นดังรูปการลบแอนิเมชั่น 

หากต้องการลบแอนิเมชั่นออกจากวัตถุ ก็สามารถทำได้ด้วยการคลิกที่หมายเลขลำดับของแอนิเมชั่นที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ดังรูป 


Scroll To Top