บทเรียนที่ 5 ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ

บทที่ 5 ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ


จุดประสงค์การเรียนรู้

          1.นักเรียนสามารถแทรกภาพตัดปะ ภาพจากแฟ้มได้

          2.นักเรียนสามารถปรับขนาดรูปภาพได้

      


 การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์ของ PowerPoint 2010

การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์นั้น เราสามารถหารูปภาพได้จากหลาย ๆ แหล่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการ์ตูนคลิปอาร์ตที่มีอยู่ในเครื่อง และรูปภาพถ่ายสวย ๆ ที่เราจัดเก็บไว้ ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน ซึ่งการแทรกรูปภาพแต่ละชนิดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


การแทรกภาพตัดปะ (Clip Art)

ภาพตัดปะ (Clip Art) คือภาพกราฟิกสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับโปรแกรมในชุด Microsoft Office วิธีแทรกภาพตัดปะ

มีดังต่อไปนี้


1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกไอคอน ภาพตัดปะ (Clip Art)


3.พิมพ์ข้อความเพื่อค้นหารูปที่ต้องการในช่อง ค้นหา

4.คลิกปุ่ม ไป (go)

5.รูปที่ค้นหาจะปรากฏออกมา คลิกรูปภาพที่ต้องการ
การแทรกภาพจากแฟ้ม

เป็นการนำรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์มาวางบนสไลด์ 

มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกแท็บแทรก (Insert)

2.คลิก ปุ่มรูปภาพ (Picture)

3.เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ4.คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ

5.คลิกปุ่มแทรก (Insert)การปรับขนาดรูปภาพ

การปรับขนาดรูปภาพ มีประโยชน์ต่อการนำรูปภาพมาประกอบงานนำเสนอที่นักเรียนสร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาพที่จะนำมานำเสนอนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป และไม่เหมาะสมกับสไลด์ 


นักเรียนสามารถปรับขนาดรูปภาพได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.คลิกรูปภาพที่ต้องการปรับขนาด แล้ววางเมาส์บนจุดวงกลมที่ปรากฏ ซึ่งนักเรียนจะเห็นรูปลูกศรตามมุมต่างๆที่นำเมาส์ไปวาง 

2.คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์เพื่อปรับขนาดรูปภาพตามต้องการ 

Scroll To Top