บทเรียนที่ 2 รู้จัก Programe Microsoft PowerPoint 2010

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

ในบทนี้ นักเรียนจะได้ทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นักเรียนควรอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ และค่อยๆ ศึกษาเพื่อทำความรู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2010 ตามขั้นตอนนะคะ


จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได้

2.ใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่าง Microsoft PowerPoint 2010 ได้เหมาะสม 


 รู้จัก Microsoft PowerPoint 2010

         โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อนำไปเสนอหรือฉายให้บุคคลทั่วไปได้ดู ในปัจจุบันโปรแกรม PowerPoint ได้เข้ามามีบทบาทกับการนำเสนอเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้นำเสนองาน การประชุม สัมมนา ตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็นำมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น อาจารย์ใช้เป็นสื่อช่วยสอน นักเรียน นักศึกษาใช้สำหรับนำเสนองานกับอาจารย์ เป็นต้น

           จุดเด่นของโปรแกรม PowerPoint ก็คือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดาย สามารถใส่ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวในลักษณะวิดีโอลงในสไลด์ จึงเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลได้แบบมัลติมีเดีย ทำให้งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint น่าชม น่าฟัง และมีความน่าสนใจมากขึ้น


 การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010

1. คลิกปุ่ม Start > All Programe> Microsoft Office

2. คลิกปุ่ม Microsoft PowerPoint 2010

3. ปรากฏหน้าจอดังภาพ  ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010


มายเลข

ชื่อส่วนประกอบ

หน้าที่

1

ปุ่ม แฟ้ม (File)

เป็นส่วนที่ใช้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น คำสั่ง สร้าง (New), บันทึก (Save) เป็นต้น

2

แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access)

เป็นแถบที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ ขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันที

 

3

แถบชื่อเรื่อง (Title bar)

เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งานอยู่

4

 ริบบอน (Ribbon)

เป็นแถบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

5

ปุ่มควบคุม

เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา

6

พื้นที่สไลด์ Slide Pane

พื้นที่สำหรับออกแบบ แก้ไข และแสดงสไลด์ที่ใช้งานอยู่

7

Slide and outline

เป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์

8

แถบสถานะ (Status Bar)

เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน

9

ส่วนบันทึกย่อ (Note Pane)

เป็นส่วนที่ใช้ใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์โชว์

10

แถบมุมมองสไลด์

(View Shortcuts)

กำหนดมุมมองสไลด์

11

แถบย่อ ขยายสไลด์

(Zoom Controls)

ปุ่มปรับการแสดงผลของสไลด์

 Scroll To Top