บทเรียน Power point 2010
บทเรียนที่ 1ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

บทที่ 1 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล  ความหมายของข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยว..

บทเรียนที่ 2 รู้จัก Programe Microsoft PowerPoint 2010

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010ในบทนี้ นักเรียนจะได้ทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Pow..

บทเรียนที่ 3 เริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ

บทที่ 3 การเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอก่อนที่นักเรียนจะเริ่มสร้างงานนำเสนอ นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดปิดโปรแกรม แ..

บทเรียนที่ 4 ปรับแต่งข้อความและพื้นหลัง

บทที่ 4 ปรับแต่งข้อความและพื้นหลัง จุดประสงค์การเรียนรู้1.นักเรียนสามารถสร้างข้อความ และเปลี่ยนข้อความให้มีลักษ..

บทเรียนที่ 5 ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ

บทที่ 5 ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพจุดประสงค์การเรียนรู้          1.นักเรียนสามารถแทรกภาพตัดปะ ภาพจากแฟ้มได้          2.นักเรียนส..

บทเรียนที่ 6 แทรกไฟล์เสียงและวีดีโอ

บทที่ 6 แทรกไฟล์เสียงและวีดีโอจุดประสงค์การเรียนรู้         1.นักเรียนสามารถแทรกเสียงลงในงานนำเสน..

บทเรียนที่ 7 การเปลีี่ยนสไลด์และกำหนดแอนิเมชั่น

บทที่ 7 การการหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ และเพิ่มลูกเล่น แอนิเมชั่นในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มลูกเล่นให้..

บทเรียนที่ 8 การฉายงานนำเสนอ

บทที่ 8 การฉายงานนำเสนอในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการฉายงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อการนำไปใช้เมื่อนักเรียน..

Scroll To Top