ทดสอบหลังเรียน
1. หากนักเรียนต้องการสร้างงานนำเสนอเปล่าต้องคลิกภาพใด
 
 
 
 
2.   ปุ่มที่นักเรียนเห็นมีหน้าที่ใด
ถ่ายภาพจากหน้าจอ
วาดรูปภาพในสไลด์
พิมพ์ข้อความอักษรศิลป์ในสไลด์
แทรกรูปภาพในสไลด์
3. นามสกุลMicrosoft Office PowerPoint คืออะไร
*.jpeg
.pptx
*.ptp
*.pttx*
4. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมประเภทใด?
โปรแกรมการประมวลคำ
โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมกราฟฟิกส์
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
5.   ข้อใดคือความหมายของสัญลักษณ์ ในภาพ
มีภาพเคลื่อนไหวอยู่บนสไลด์
มีไฟล์วีดิโออยู่บนสไลด์
มีไฟล์เสียงอยู่บนสไลด์
มีลิงค์อยู่บนสไลด์
6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าการนำเสนอข้อมูล
การจดบันทึกรายรับรายจ่าย
การทำรายงานส่งคุณครู
การเล่านิทานให้น้องฟัง
การออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน
7. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูล
รายชื่อเพื่อนๆในห้องเรียน
แผนที่จังหวัดตรัง
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์
ไม่มีข้อใดถูก
8. สัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
 
 
 
 
9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการนำเสนองาน ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
การเสนอด้วยแป้นพิมพ์
การนำเสนอด้วยปุ่ม F5
การนำเสนอด้วยการสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์
การนำเสนอด้วยแถบริบบอน
10. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่มควบคุม
ควบคุมการถ่ายภาพจากหน้าจอ
ควบคุมการพิมพ์ข้อความอักษรศิลป์ในสไลด์
ใช้ควบคุม เปิด-ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่เปิดขึ้นมา
วาดรูปภาพในสไลด์
11. ข้อใดหมายถึงหน้าที่ของส่วนประกอบที่เรียกว่า พื้นที่สไลด์ (Slide Pane)
เป็นพื้นหลังของชิ้นงาน
เป็นพื้นที่สำหรับออกแบบ แก้ไข และแสดงสไลด์ที่ใช้งานอยู่
เป็นส่วนที่กำหนดจำนวนสไลด์
เป็นส่วนที่เริ่มต้นพิมพ์ข้อความ
12. หากนักเรียนต้องการฉายงานนำเสนอในสไลด์ถัดไปควรกดปุ่มใด
 
 
 
 
13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอักษรศิลป์
ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบอักษรศิลป์ ต้องเริ่มต้นด้วยการคลิกเลือกข้อความที่ต้องการก่อน
อักษรศิลป์สามารถเคลื่อนไหวได้เองโดยอัตโนมัติ
อักษรศิลป์คือรูปแบบตัวอักษรที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่
การเพิ่มตัวอักษรศิลป์ต้องคลิกที่แท็บ มุมมอง
14. ข้อใดหมายถึงการแทรกภาพตัดปะ
 
 
 
 
15. ข้อใดที่นักเรียนสามารถพบได้ในคำสั่งการสร้างอักษรศิลป์
 
 
 
ข้อ 2 และ ข้อ 3
16. หากนักเรียนต้องการกำหนดรูปแบบอักษรเป็นตัวหนา ต้องเลือกสัญลักษณ์ใด
I
U
B
S
17. การจัดรูปแบบพื้นหลังทำได้โดยวิธีใด
มุมมอง =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
แทรก =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
ออกแบบ =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
แก้ไข =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
18. หากต้องการนำมัลติมีเดียเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ควรเลือกเมนูใดต่อไปนี้
รูปแบบ (Format)
แทรก (Insert)
มุมมอง (View)
หน้าแรก (Home)
19. รูปแบบธีมสำเร็จรูปอยู่ในกลุ่มคำสั่งใด
ชุดรูปแบบ (Theme)
รูปภาพ (Image)
พื้นหลัง (Background)
ภาพประกอบ (Illustrations)
20.   จากภาพดังกล่าว ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เป็นสัญลักษณ์สำหรับการเพิ่มลดขนาดอักษร
เป็นสัญลักษณ์สำหรับแทรกอักษรศิลป์
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์ตัวอักษร A
เป็นสัญลักษณ์สำหรับการสร้างข้อความ
21. ในการปรับขนาดภาพในสไลด์ นักเรียนต้องทำสิ่งใดเป็นลำดับแรก
  คลิกภาพที่เห็น
คลิกภาพที่ต้องการ
คลิกตรงคำสั่ง แทรก (Insert)
คลิกที่แท็บรูปแบบ (Format)
22. ข้อใดเป็นวิธีการกลับไปฉายงานนำเสนอแผ่นแรกด้วยการควบคุมด้วยเมาส์
คลิกเมาส์เลื่อนสกรอขึ้น
คลิกเมาส์เลื่อนสกรอลง
คลิกเมาส์กด Shift + Enter
คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายและขวาค้างไว้ 2 วินาที
23.   จากภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เป็นภาพที่แสดงถึงการเปลี่ยนสไลด์ (Transition)
เป็นภาพเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ
เป็นภาพที่แสดงถึงการแทรกสไลด์
ไม่มีข้อใดถูก
24. ข้อใดคือความหมายของการกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ Transition
การกำหนดการปรากฏของสไลด์แต่ละใบ
การกำหนดความต่อเนื่องของสไลด์
การกำหนดความเคลื่อนไหวของวัตถุบนสไลด์
การกำหนดความเคลื่อนไหวของตัวอักษร
25. ขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนสไลด์ (Transition) คือข้อใด
คลิกสไลด์ที่ต้องการกำหนด (Transition)
คลิกที่เมนูหน้าแรก
คลิกที่รูปภาพในสไลด์
คลิกที่ลูกเล่นการเปลี่ยน
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดการเปลี่ยนสไลด์
หากต้องการกำหนดให้เหมือนกันทุกใบต้องใช้คำสั่ง นำไปใช้กับทั้งหมด (Apply to all)
สามารถกำหนดการเปลี่ยนได้ทีละใบเท่านั้น
ขั้นตอนของการเปลี่ยนสไลด์คือการคลิกแท็บภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ไมีมีข้อใดถูก
27. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของการฉายงานนำเสนอ
 
 
 
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูกต้อง
28. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการฉายงานนำเสนอ
ก่อนนำเสนอนักเรียนควรคลิกสไลด์ที่ต้องการเริ่มฉาย
การเริ่มต้นฉายงานนำเสนอตั้งแต่แผ่นแรก ให้กดปุ่ม F5
นักเรียนสามารถฉายงานนำเสนอด้วยแป้นพิมพ์ได้
ถูกทุกข้อ
29. ข้อใดหมายถึงการจบการฉายงานนำเสนอ
Ctrl + H
Enter + Shift
Enter
Esc
30. ข้อใดกล่าวถึงข้อดีโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได้ถูกต้อง
เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้เฉพาะครู อาจารย์เท่านั้น
เป็นโปรแกรมที่นำเสนอเฉพาะตัวอักษรที่มีสีสันสวยงาม
เป็นโปรแกรมที่สร้างวิดีโอได้
เป็นโปรแกรมที่สร้างงานได้ง่าย ใส่ได้ทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งวิดีโอ

ผู้ทำแบบทดสอบ

ชื่อ-สกุล :  
ชื่อโรงเรียน :  
E-mail :  
  กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่างด้านล่าง
Scroll To Top