ทดสอบก่อนเรียน
1. ข้อใดกล่าวถึงข้อดีโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได้ถูกต้อง
เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้เฉพาะครู อาจารย์เท่านั้น
เป็นโปรแกรมที่สร้างงานได้ง่าย ใส่ได้ทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งวิดีโอ
เป็นโปรแกรมที่สร้างวิดีโอได้
เป็นโปรแกรมที่นำเสนอเฉพาะตัวอักษรที่มีสีสันสวยงาม
2. นามสกุลMicrosoft Office PowerPoint คืออะไร
*.jpeg
*.pttx
*.ptp
*.pptx
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมประเภทใด?
โปรแกรมการประมวลคำ
โปรแกรมตารางคำนวณ
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
โปรแกรมกราฟฟิกส์
4.   ข้อใดคือความหมายของสัญลักษณ์ ในภาพ
มีไฟล์เสียงอยู่บนสไลด์
มีไฟล์วีดิโออยู่บนสไลด์
มีภาพเคลื่อนไหวอยู่บนสไลด์
มีลิงค์อยู่บนสไลด์
5. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าการนำเสนอข้อมูล
การทำรายงานส่งคุณครู
การจดบันทึกรายรับรายจ่าย
การเล่านิทานให้น้องฟัง
การออกไปรายงานหน้าชั้นเรียน
6. สัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
 
 
 
 
7. ข้อใดหมายถึงหน้าที่ของส่วนประกอบที่เรียกว่า พื้นที่สไลด์ (Slide Pane)
เป็นพื้นหลังของชิ้นงาน
เป็นส่วนที่เริ่มต้นพิมพ์ข้อความ
เป็นส่วนที่กำหนดจำนวนสไลด์
เป็นพื้นที่สำหรับออกแบบ แก้ไข และแสดงสไลด์ที่ใช้งานอยู่
8. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูล
รายชื่อเพื่อนๆในห้องเรียน
แผนที่จังหวัดตรัง
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์
ไม่มีข้อใดถูก
9. ข้อใดคือหน้าที่ของปุ่มควบคุม
ควบคุมการถ่ายภาพจากหน้าจอ
ใช้ควบคุม เปิด-ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่เปิดขึ้นมา
ควบคุมการพิมพ์ข้อความอักษรศิลป์ในสไลด์
วาดรูปภาพในสไลด์
10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการนำเสนองาน ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
การเสนอด้วยแป้นพิมพ์
การนำเสนอด้วยปุ่ม F5
การนำเสนอด้วยแถบริบบอน
การนำเสนอด้วยการสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์
11. หากนักเรียนต้องการสร้างงานนำเสนอเปล่าต้องคลิกภาพใด
 
 
 
 
12. ข้อใดที่นักเรียนสามารถพบได้ในคำสั่งการสร้างอักษรศิลป์
 
 
 
ข้อ 2 และ ข้อ 3
13. หากนักเรียนต้องการกำหนดรูปแบบอักษรเป็นตัวหนา ต้องเลือกสัญลักษณ์ใด
I
U
B
S
14. การจัดรูปแบบพื้นหลังทำได้โดยวิธีใด
มุมมอง =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
แทรก =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
แก้ไข =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
ออกแบบ =>จัดรูปแบบพื้นหลัง
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอักษรศิลป์
อักษรศิลป์คือรูปแบบตัวอักษรที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่
อักษรศิลป์สามารถเคลื่อนไหวได้เองโดยอัตโนมัติ
ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบอักษรศิลป์ ต้องเริ่มต้นด้วยการคลิกเลือกข้อความที่ต้องการก่อน
การเพิ่มตัวอักษรศิลป์ต้องคลิกที่แท็บ มุมมอง
16. รูปแบบธีมสำเร็จรูปอยู่ในกลุ่มคำสั่งใด
ชุดรูปแบบ (Theme)
รูปภาพ (Image)
พื้นหลัง (Background)
ภาพประกอบ (Illustrations)
17.   ปุ่มที่นักเรียนเห็นมีหน้าที่ใด
ถ่ายภาพจากหน้าจอ
แทรกรูปภาพในสไลด์
พิมพ์ข้อความอักษรศิลป์ในสไลด์
วาดรูปภาพในสไลด์
18. ข้อใดหมายถึงการแทรกภาพตัดปะ
 
 
 
 
19. ในการปรับขนาดภาพในสไลด์ นักเรียนต้องทำสิ่งใดเป็นลำดับแรก
  คลิกภาพที่เห็น
คลิกภาพที่ต้องการ
คลิกตรงคำสั่ง แทรก (Insert)
คลิกที่แท็บรูปแบบ (Format)
20. หากต้องการนำมัลติมีเดียเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ควรเลือกเมนูใดต่อไปนี้
รูปแบบ (Format)
แทรก (Insert)
มุมมอง (View)
หน้าแรก (Home)
21.   จากภาพดังกล่าว ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เป็นสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์ตัวอักษร A
เป็นสัญลักษณ์สำหรับแทรกอักษรศิลป์
เป็นสัญลักษณ์สำหรับการเพิ่มลดขนาดอักษร
เป็นสัญลักษณ์สำหรับการสร้างข้อความ
22. ข้อใดคือความหมายของการกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ Transition
การกำหนดการปรากฏของสไลด์แต่ละใบ
การกำหนดความต่อเนื่องของสไลด์
การกำหนดความเคลื่อนไหวของวัตถุบนสไลด์
การกำหนดความเคลื่อนไหวของตัวอักษร
23. ขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนสไลด์ (Transition) คือข้อใด
คลิกที่รูปภาพในสไลด์
คลิกที่เมนูหน้าแรก
คลิกสไลด์ที่ต้องการกำหนด (Transition)
คลิกที่ลูกเล่นการเปลี่ยน
24.   จากภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เป็นภาพเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ
เป็นภาพที่แสดงถึงการเปลี่ยนสไลด์ (Transition)
เป็นภาพที่แสดงถึงการแทรกสไลด์
ไม่มีข้อใดถูก
25. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดการเปลี่ยนสไลด์
หากต้องการกำหนดให้เหมือนกันทุกใบต้องใช้คำสั่ง นำไปใช้กับทั้งหมด (Apply to all)
สามารถกำหนดการเปลี่ยนได้ทีละใบเท่านั้น
ขั้นตอนของการเปลี่ยนสไลด์คือการคลิกแท็บภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ไมีมีข้อใดถูก
26. หากนักเรียนต้องการฉายงานนำเสนอในสไลด์ถัดไปควรกดปุ่มใด
 
 
 
 
27. ข้อใดเป็นวิธีการกลับไปฉายงานนำเสนอแผ่นแรกด้วยการควบคุมด้วยเมาส์
คลิกเมาส์เลื่อนสกรอขึ้น
คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายและขวาค้างไว้ 2 วินาที
คลิกเมาส์กด Shift + Enter
คลิกเมาส์เลื่อนสกรอลง
28. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของการฉายงานนำเสนอ
 
 
 
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูกต้อง
29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการฉายงานนำเสนอ
ก่อนนำเสนอนักเรียนควรคลิกสไลด์ที่ต้องการเริ่มฉาย
การเริ่มต้นฉายงานนำเสนอตั้งแต่แผ่นแรก ให้กดปุ่ม F5
นักเรียนสามารถฉายงานนำเสนอด้วยแป้นพิมพ์ได้
ถูกทุกข้อ
30. ข้อใดหมายถึงการจบการฉายงานนำเสนอ
Ctrl + H
Esc
Enter
Enter + Shift

ผู้ทำแบบทดสอบ

ชื่อ-สกุล :  
ชื่อโรงเรียน :  
E-mail :  
  กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่างด้านล่าง
Scroll To Top